Výroba

Dnešní doba přináší stále více otázek, jak skloubit moderní způsob života s minimálním negativním dopadem na životní prostředí, a tím i na naše zdraví. Proto je v posledních letech stále znatelnější odklon od tradiční úpravy bazénové vody pomocí chlórové bazénové chemie. Jak ale řešit problém čisté bazénové vody?

Touto otázkou se zabývá naše společnost již mnoho let. Díky jednomu ze společníků firmy tak vznikl před více jak 16-ti lety přístroj pro bezchlórovou úpravu bazénové vody, který byl technicky zdokonalován až do dnešní podoby. U tohoto zařízení je nutné zdůraznit především zdravotní aspekt. Tento způsob úpravy bazénové vody doporučujeme především lidem alergickým na chlór.

Přístroj pracuje na bázi řízeného uvolňování iontů mědi a stříbra, které zabraňují tvorbě řas, bakterií, virů a jiných primitivních organismů, a umožňuje údržbu bazénové vody až s 90 % úsporou chlóru, nebo podobných látek, určených k desinfekci bazénové vody. Přístroj pracuje v součinnosti s filtrační jednotkou, kde jsou instalovány elektrody uvolňující ionty mědi a stříbra do přívodního potrubí.

V naší nabídce naleznete 3 typy přístrojů pro bezchlórovou úpravu vody - BLUEGOLD, BLUEMINI a BLUEDIN (viz.fotogaleri). Výběr vhodného přístroje závisí na velikosti bazénu a době filtrace. Součástí dodávky přístroje je cela s elektrodami k zabudování do trubního systému a tester pro měření obsahu mědi.